HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ 720 ปี

16/8/2016

ในโอกาสปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นปีครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 720 ปี
เชียงใหม่ศิลาดล by ทัศนีย์ @ ดอยสะเก็ด ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดล
ที่มีลวดลายสัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ 720 ปี
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
โดยได้รับสิทธิ์จากจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถนำตราสัญลักษณ์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่
มาใช้เป็นรายแรกในการพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องเคลือบศิลาดล

‹ Back

T-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus