HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

ต้อนรับโรงเรียนชุมชน บ้านบ่อหิน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

27/1/2019





เชียงใหม่ศิลาดล ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านบ่อหิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โรงเรียนในชุมชน จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง ทั้งนี้นักเรียนได้เข้าศึกษากระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล ที่เชียงใหม่ศิลาดล โดยคุณแทน สุริยา ผู้จัดการฝ่ายผลิต ได้กล่าวต้อนรับ และนำชม



‹ Back





T-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus