HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เชียงใหม่ศิลาดล

27/1/2019

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับชั้น ปวส.2/5 จัดสัมมนาวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสัมมนา โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หัวข้อ "เรียนรู้และสืบสานตำรับการทำข้าวต้มมัดเสวยล้านนา" ณ เชียงใหม่ศิลาดล‹ Back

T-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus