HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

  ‹ Back           
 
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
  • ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล
 
 

ฮก ลก ซิ่ว ศิลาดล


Code: 04351
ฮก ลก ซิ่ว อุดมคติแห่งความสุขในชีวิตชาวจีน Hok Lok Siew

ความเชื่อและโลกทัศน์ของคนในแต่ละสังคมวัฒนธรรมย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาศาตร์ และพัฒนาการทางสังคมเฉพาะตน สำหรับชาวจีนแล้วความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่ยังเวียนว่ายในโลกโลกียะนั้นประกอบด้วยสามประการ คือ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความเจริญก้าวหน้า และความมีสุขภาพดีและมีอายุมั่นขวัญยืน ซึ่งจะปราฎกอยู่ในรูปสัญลักษณ์แทนคำอวยพร ทำให้ผู้เห็นรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตระหนักถึงคำอวยพรดังกล่าวซึ่งเป็นสิริมงคลในชีวิตของชาวจีน สัญลักษณ์ดังกล่าวก็คือ " ฮก ลก ซิ่ว" นั้นเอง

ฮก หมายถึง ความสุขที่ได้จากการสมปรารถนา ทั้งความร่ำรวยโดยโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ สัญลักษณ์ที่เป็นคน จะเป็นรูปเศรษฐีสวมหมวกเส้า มีผ้าคลุมไหล่ (แสดงถึงโภคสมบัติ) และอุ้มเด็ก (แสดงถึงบริวารสมบัติ) สัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมาย "ฮก" เช่น กวางดาว ผลทับทิม ดอกเบญจมาศ ลายคลื่น เป็นต้น

ลก หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื่อง ความมีโชคลาภวาสนาด้วยบุญบารมี มีฐานะมั่นคงและการงานที่ก้าวหน้ามั่นคง สัญลักษณ์ที่เป็นคน จะเป็นขุนนางสวมหมวก ถือคทาหยู่อี่ในมือ ใบหูกวางแสดงถึงความมีบุญญาบารมีและวาสนา สัญลักษณ์อื่นๆ "ลก" เช่น ค้างคาว ดอกโบตั๋น หรือดอกพุดตาล ผลส้มมือ ลายกระจัง ลายคอเสื้อ เป็นต้น

ซิ่ว หมายถึง การมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สัญลักษณ์ที่เป็นคน จะเป็นรูปชายชราหนวดยาง มือถือไม้เท้าห้อยผลน้ำเต้า และมือถือลูกท้อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมาย "ซิ่ว" เช่น นกกระเรียน กา ต้นสน ลูกท้อ ลายประแจจีน เป็นต้น
ในหนังสือจวงจื่อตอนเต้าจื๋อกล่าวไว้ว่า อายุของคนในวัยชรานั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง อายุยืนถึง 100 ปี เรียกว่า เจี่ยซิ่ว อายุถึง 80 ปี เรียกว่า จงซิ่ว และอายุถึง 60 ปี เรียกว่า เหี่ยซิ่ว

เทพฮก ลก ซิ่ว ไม่เคยปรากฎว่าได้รับการกราบไหว้หรือบูชาไว้ในศาลเจ้า หรือในบ้านแต่อย่างใด แต่จะตั้งไว้เป็นเพียงสิ่งประดับบ้านเท่านั้น เทพทั้ง 3 องค์นี้จะมีบทบาทอย่างจริงจังต่อความเชื่อของชาวจีนก็เพียงเป็นเทพประธานในวันงานแซยิดเท่านั้น

Credit : https://guru.sanook.com/4660/

Dimension: สูง 6 นิ้ว High 6 inches
ฐาน 3 นิ้ว Base 3 inches

Weight: 1,000 Grams (set)
Price: 2,700 Baht (set)


แบ่งปัน  


T-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus