HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

Culture Tourism
Japanese tourism visit Chiangmai Celadon and workshop elephant painted

14/2/2019
....
Read More...โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

27/1/2019
กิจกรรมส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวตามโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวตามโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางบ้านดวงดี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
#otopbackstreetacademy #otop #otopthai #chiangmaiceladon #celadon #chiangmaiactivity....
Read More...วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เชียงใหม่ศิลาดล

27/1/2019
นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับชั้น ปวส.2/5 จัดสัมมนาวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสัมมนา โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หัวข้อ "เรียนรู้และสืบสานตำรับการทำข้าวต้มมัดเสวยล้านนา" ณ เชียงใหม่ศิลาดล....
Read More...คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดอุดรธานี

27/1/2019
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดอุดรธานี ศึกษากระบวนการผลิตเครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่....
Read More...นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย Dhara Academy's activity

27/1/2019
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน "เขียนสีลงบนชิ้นงานบิสกิต" กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้ระบายสีตามจิตนาการ สนใจสอบถามกิจกรรมนอกห้องเรียน Line ID : celadon2015 โทร. 053-484695....
Read More...Page , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

T-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus