HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

HISTORY


ทัศนี ยะจา
 

ความเป็นมาของธุรกิจ

คุณทัศนี ยะจา
เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ
หจก.เชียงใหม่เซลาดอน (2015)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 135/4 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ผลิต จำหน่ายเครื่องเคลือบศิลาดล เชียงใหม่ หรือ เครื่องเคลือบเซลาดอน (Celadon) ภายใต้ Brand Name ChiangMai Celadon เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ แต่ได้มายึดอาชีพการทำเซรามิค เนื่องจากมีใจรักในงาน เครื่องเคลือบเซลาดอนมาเกือบ 25 ปีที่ได้คลุกคลีมากับการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบสังคโลก ตั้งแต่ปี 2532 - ถึงปัจจุบัน

ChiangMai Celadon เป็น Brand หรือตราสัญลักษณ์เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลาดลประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน ของขวัญและของที่ระลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิต ชื่นชอบวัฒนธรรมศิลาดลเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย

Vision - วิสัยทัศน์

"สร้างวัฒนธรรมเครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ สู่ระดับนานาชาติ สากล"
มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ChiangMai Celadon" ให้เป็นผู้ผลิตเครื่องเคลือบชั้นสูง ที่มีเอกลักษณ์ และ ทรงคุณค่า คู่เมืองเชียงใหม่ จนเป็นที่ยอมรับ ทั้งใน และ ต่างประเทศ

Mission - ภาระหน้าที่

  • สร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จัก
  • พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่สุดของโลก
  • เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ แก่เยาวชนให้รู้จักศิลาดลให้กว้างขวาง
  • เพิ่มพูนรายได้ และ คุณภาพชีวิตให้กับองค์กร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลาดอนเฮ้าส์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นรูปสัญลักษณ์กาแลหรือหน้าจั่ว มีรูป อยู่ภายใต้ร่มเงากาแล แสดงความเป็นท้องถิ่น เอกลักษณ์ของเมืองล้านนา ในลักษณะที่สง่างาม และมีคำภาษาอังกฤษ ChiangMai Celadon อยู่ใต้กาแล บ่งบอกถึงความเป็นสากลได้เป็นอย่างดี

เครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซลาดอน (Celadon)

คำว่า “Celadon” เป็นชื่อที่มาจาก ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเดิมเราใช้เรียกทับศัพท์ ส่วนชื่อเรียกของไทยเราเรียกว่าเครื่องสังคโลก เมื่อมีบริษัททำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก เคลือบเซลาดอน เกิดขึ้น จึงได้ใช้ชื่อว่า ศิลาดล ในจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "GI" ศิลาดลเชียงใหม่ "คิดถึงศิลาดล คิดถึงจังหวัดเชียงใหม่" เป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทสโตนแวร์ (Stoneware) ที่ได้เคลือบขี้เถ้าพืชผสมกับดินผิวหน้านา เมื่อเผาแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะออกเป็นสีเขียว แบบเซลาดอน มีความสวยงาม และคลาสสิคในตัวเอง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบสังคโลกส่วนน้ำเคลือบนั้นจะใช้ขี้เถ้าพืชที่ได้จากไม้ก่อ ไม้ฮกฟ้า มาผสมกับดินผิวหน้านา ซึ่งมักจะมีธาตุเหล็กสูง โดยปกติแล้ว เคลือบขี้เถ้า (Ashglaze) ถ้าให้สวยเป็นมันเงาดีมักจะเคลือบผลิตภัณฑ์ให้หนา ผิวเคลือบที่ได้จะรานตัว (Glazing) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ประเภทเซลาดอน ที่รู้จักกันทั่วไปT-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus